Fotosyntéza v pohybu: Jak jsme tvořili Gif ve škole

V naší třídě nedávno proběhl projekt, který spojil uměleckou kreativitu s vědeckým poznáním. Žáci se pustili do výzkumu a vytváření Gif animací na téma fotosyntéza. Celý proces byl nejen edukativní, ale také nesmírně zábavný. Krok 1: Příprava a náčrtky Než jsme začali pracovat s počítačem, […]

Členovci – PowerPoint a Learningapps

Žáci šesté třídy se pustili do vzájemné výuky členovců trochu netradičním způsobem. Vytvářeli Powerpointové prezentace o různých tématech týkajících se členovců. Ale to není vše, své prezentace obohatili o QR kód, který odkazoval na další výukovou aktivitu na dané téma. Tuto aktivitu vytvářeli v aplikaci […]

Využití VEX 123 v hodinách přírodopisu

Využití robotů VEX 123 ve výuce přírodopisu přináší nový rozměr interaktivního a zábavného učení. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina obdržela prázdné kolo, které bylo rozděleno na sektory. Do každého sektoru žáci napsali otázku týkající se určeného tématu z přírodopisu. Pod kolo s […]

Měkkýši

Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma měkkýši. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednoho či více měkkýšů a […]

Prevence šikany

Šikana je závažným problémem, který zasahuje mnoho škol po celém světě a má hluboké dopady na psychické zdraví žáků. Proto se někteří žáci rozhodli do hodiny občanské výchovy zrealizovat důležitý projekt – natáčení videí na prevenci šikany. Cílem těchto krátkých klipů je nejen upozornit na […]

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy představují efektivní a kreativní nástroj pro zpracování a organizaci informací. V hodinách přírodopisu jsme s žáky využili online nástroj Canva, který umožňuje snadno tvořit vizuálně atraktivní myšlenkové mapy. Během tvorby se žáci učili třídit pojmy, ujasňovali si nejdůležitější charakteristiky jednotlivých témat a rozvíjeli […]

Forms jako poznávačka

Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma houby. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednu či více hub a […]

Plickers

Plickers je inovativní výuková metoda, která umožňuje žákům tvořit otázky pro své spolužáky a následně se zapojit do zábavné hry. Tento interaktivní přístup ke vzdělávání podporuje zapojení žáků a rozvíjí jejich kreativitu a komunikační dovednosti. Během hry odpovídají žáci na otázky vybráním možnosti a, b, […]

Malování hudbou

Žáci se v hodině informatiky seznámili s inovativním programem Paint with music, který slouží k propojení výtvarného umění a hudby. Tento jedinečný nástroj byl vyvinut ve spolupráci s Google Arts and Culture. Paint with music nabízí možnost vytvářet originální malby, které jsou zároveň spojeny s […]

Vex 123

Žáci 6. třídy vytvořili podpůrný materiál pro práci s roboty VEX 123, čímž obohatili výuku a připravili zajímavý program pro Den dětí. Inovativní kolo s obrázky Žáci si uvědomili, že robotika může být spojena s dalšími oblastmi vzdělání, jako je poznávání různých témat prostřednictvím vizuálních […]