V naší třídě nedávno proběhl projekt, který spojil uměleckou kreativitu s vědeckým poznáním. Žáci se pustili do výzkumu a vytváření Gif animací na téma fotosyntéza. Celý proces byl nejen edukativní, ale také nesmírně zábavný.

Krok 1: Příprava a náčrtky

Než jsme začali pracovat s počítačem, každý žák si vzal papír a pastelky do ruky. Úkolem bylo namalovat obrázky související s fotosyntézou. Listy, sluneční paprsky, vodu, oxid uhličitý a další- všechny tyto prvky se objevovaly na našich náčrtcích. Nezapomněli jsme ani na nápisy, které vysvětlily každý krok procesu.

Krok 2: Pohyb a fotografování

Jakmile byly náčrtky hotovy, přešli jsme k druhému kroku. Na stole jsme rozmístili všechny obrázky a postupně jsme jimi pohybovali tak, aby vytvářely plynulý přechod od jednoho obrázku k druhému. Každý krok fotosyntézy byl pečlivě simulován.

Poté jsme se chopili fotoaparátu na stativu a začali fotit. Každý snímek zaznamenal pohyb obrázků, a když jsme měli všechny snímky hotovy, byli jsme připraveni na další fázi.

Krok 3: Vytváření Gifů na počítači

Nyní jsme se přesunuli k počítačům a spustili program na tvorbu Gif animací. Žáci postupně nahráli své fotografie a začali pracovat s časovým intervalem. Každý snímek byl pečlivě zarovnán s předchozím, což vytvořilo dojem plynulého pohybu.

Kromě toho jsme přidávali krátké popisky ke každé fázi fotosyntézy, aby diváci lépe chápali, co se děje. Bylo fascinující sledovat, jak statické náčrty na papíře ožívají na obrazovce.

Celý proces nám nejen poskytl příležitost prozkoumat téma fotosyntéza z uměleckého hlediska, ale také nám umožnil lépe si osvojit fakta spojená s tímto biologickým procesem. Tvoření Gif animací se stalo fascinujícím spojením vědy a umění, které nám zanechalo nejen krásné výsledky, ale také hlubší porozumění probíhajícím procesům v přírodě.

Použité nástroje:

  1. telefon
  2. stativ
  3. osvětlení
  4. https://gifmaker.me/
  5. https://ezgif.com/maker