Bezpečný start v chemii: Osmáci se seznamují s piktogramy

V prvních hodinách chemie se osmáci naší školy nejprve seznámili s důležitými

Chemie do kapsy

Žáci deváté třídy se pustili do netradičního projektu – vytvořili základ pro

Významné kyseliny

Pomocí QR kódů žáci hledali odpovědi na zadané otázky, doplňovali text. Cílem

Úvod do chemie – látky, tělesa, skupenské změny

Úvod do chemie je základním tématem, které studentům představuje látky a tělesa

Iontové sloučeniny a jejich vlastnosti

Žáci pracovali v hodině chemie se sadou Pasco. Cílem bylo zjistit, zda

Kyselé deště a jejich vliv na životní prostředí

Kyselé deště jsou výsledkem emisí průmyslových plynů, jako je síranový a dusičnanový

Ověřeno MonsterInsights