V prvních hodinách chemie se osmáci naší školy nejprve seznámili s důležitými pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami. Avšak místo tradičních prezentací a nudných výkladů zvolil učitel netradiční přístup. Žáci byli povzbuzeni k tomu, aby své znalosti předali ostatním spolužákům formou kreativního projektu.

Osmáci se rozhodli, že se pustí do problematiky varovných piktogramů, které najdeme na etiketách chemických výrobků v každodenním životě. A co je lepšího než se poučit zábavnou a nápaditou formou?

Napo, malý dobrodružný hrdina, se stal prostředníkem mezi reálným světem a světem bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami. Vytvořili dabing k videoklipu, ve kterém Napo objevuje různé varovné piktogramy a vtipným způsobem vysvětluje jejich význam.

Přenos znalostí netradiční cestou

Ve škole jsme se vždy snažili učit skrze zážitky a kreativitu. Zvolený přístup osmáků byl příkladem toho, jak můžeme i zdánlivě suchou látku přiblížit žákům zajímavou formou. Přenos znalostí prostřednictvím vlastní tvorby, jako je tvorba scénáře k videoklipu, umožňuje žákům lépe pochopit a zapamatovat si učivo.

Zábava s ponaučením

Výsledek jejich práce z chemie a informatiky byl prezentován v rámci třídy, kde se osmáci stali tvůrci a předvedli svůj videoklip. Kombinace zábavy, humoru a vzdělání vytvořila příjemné a interaktivní prostředí, kde se žáci učili bezpečnosti s úsměvem na tváři.

Závěr

Zkušenost s netradiční formou výuky se setkala s velkým úspěchem. Osmáci nejenže si osvojili pravidla bezpečnosti při práci s chemickými látkami, ale také si odnesli zážitek, který jim utkví v paměti. Tento přístup k výuce může být inspirací pro další témata a představuje novou cestu, jak propojit vzdělání a kreativitu.

Těšíme se na další netradiční výukové metody a na to, co nám naši žáci připraví příště!

Zrdoje:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg

Canva