Digitální mikroskopy jsou inovativní nástroje, které umožňují žákům detailně prozkoumat různé vzorky na molekulární úrovni. Výhodou těchto přístrojů je jejich schopnost snadno se připojit k tabletu či jinému zařízení pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Tím pádem žáci mohou okamžitě sledovat obraz na velkém displeji tabletu, což zvyšuje jejich zaujetost a motivaci.

Při práci s digitálním mikroskopem mohou žáci pozorovat například rostlinné buňky, krystaly soli nebo části těla (vlasy, nehty, kůže). Díky tomu si mohou vytvořit vlastní sbírku mikroskopických snímků a pozorovat rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Navíc si mohou obraz uložit do svého zařízení, což umožňuje další analýzu a práci s ním.

Využití digitálních mikroskopů ve výuce přináší řadu výhod. Žáci se učí pracovat s moderním vybavením, které je často používáno i ve vědeckém výzkumu a průmyslu. Dále se zdokonalují v pozorování různých vzorků, což rozvíjí jejich kritické myšlení a schopnost řešit problémy.

Při práci s digitálním mikroskopem mohou žáci také zlepšovat své komunikační dovednosti tím, že prezentují své objevy ostatním spolužákům nebo diskutují o možných interpretacích zjištěných informací. To posiluje týmovou spolupráci a zvyšuje zapojení žáků do výuky.

Vlasy

Krystaly soli

Mikroskop:

https://www.ipal.cz/p/bezdratovy-digitalni-mikroskop-wifi-usb-1000x/