V dnešní době je stále důležitější, aby žáci rozuměli různým povoláním a měli přehled o možnostech, které se jim nabízejí pro budoucí kariéru. V hodinách informatiky a světa práce mají žáci příležitost nejen získat potřebné informace o různých profesích, ale také si vyzkoušet tvorbu prezentací o povoláních, které by je zajímaly. Jeden z účinných nástrojů, který se v posledních letech do škol jako alternativa k tradičním prezentacím ve formátu PowerPoint, jeví aplikace Prezi.

Prezi je moderní prezentační nástroj, který umožňuje uživatelům snadno a rychle vytvářet poutavé interaktivní prezentace. Na rozdíl od klasických lineárních prezentací nabízí Prezi možnost volného pohybu mezi jednotlivými objekty či tématy na plátně. Díky tomu mohou být prezentace více dynamické a atraktivnější pro diváky.

Při tvorbě prezentace o povolání mohou žáci například uvést informace o:

1. Charakteristice povolání: Co obnáší dané povolání, jaké jsou hlavní náplní práce, jaké dovednosti a znalosti jsou pro toto povolání důležité?

2. Vzdělání a kvalifikaci: Jaké vzdělání je nutné pro vykonávání daného povolání? Jsou potřeba nějaké konkrétní certifikáty nebo průkazy?

3. Pracovním prostředí: Kde se dané povolání nejčastěji vykonává? Jaký je pracovní režim (např. směnný provoz, práce na dálku atd.)?

4. Mzdových podmínkách: Jaká je průměrná mzda v daném povolání? Jaké jsou možnosti kariérního růstu a dalšího vzdělávání?

5. Perspektivě povolání: Je dané povolání žádané na trhu práce? Jaké jsou předpoklady pro budoucí vývoj tohoto oboru?

Výsledná prezentace pak může sloužit jako podklad pro diskuzi ve třídě nebo jako materiál pro další zkoumání a rozhodování o budoucím směrování žáků. Prezi tak nabízí efektivní způsob, jak spojit výuku informatiky s tématem světa práce a pomoci žákům lépe se orientovat v možnostech své budoucí profesní dráhy.

Ukázka žákovských prací:

Chovatel cizokrajných zvířat

Výroba žaluzií

Speciální jednotky

Fyzioterapeut

Realitní makléř

Chov cizokrajných zvířat

Vývojář počítačových her

Záchranář

Elektrikář

Exekutor

Programátor

Zdravotní sestra