S využitím nástrojů AI (umělé inteligence) žáci vytvořili krátká videa – reportáže na vybraná témata vnitřních a vnějších geologických dějů.

Použité nástroje:

Střih a editace videa:

www.canva.com

Generování obrázků:

A)  https://openai.com/dall-e-2/  

B) https://www.craiyon.com/   

C) https://creator.nightcafe.studio/  

D) https://creator.nightcafe.studio/  

E) https://neural.love/  

F) https://scribblediffusion.com/ 

Převod textu na zvuk:

A) www.narakeet.com

B) www.scheechtech.cz

C) www.ttsfree.com

Synchronizace zvuku a avatara

www.d-id.com