Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma měkkýši. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednoho či více měkkýšů a doplnit jejich fotografie a popis. Pro lepší orientaci ve své poznávačce přidali žáci zkratky P, M a H (plži, mlži a hlavonožci) , což jim pomohlo rychle rozlišit mezi jednotlivými skupinami. Tato aktivita umožnila žákům nejen trénovat své poznávací dovednosti, ale také rozvíjet týmovou práci a komunikaci v rámci skupiny.

Když byla poznávačka dokončena, mohli ji žáci použít pro procvičení a upevnění znalostí z hodin přírodopisu. Aktivita tak nabídla atraktivní alternativu klasickému učení z učebnice či prezentace.

Vytvořením interaktivní poznávačky si žáci nejen prohloubili své znalosti o jednotlivých zástupcích, ale také si osvojili dovednosti potřebné pro úspěšnou spolupráci ve skupině. Tento způsob učení tak podporuje celkový rozvoj žáků a přispívá k lepšímu porozumění danému tématu.