Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma houby. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednu či více hub a doplnit jejich fotografie, popis a informace o jedlosti.

Pro lepší orientaci ve své poznávačce přidali žáci zkratky J (jedlé) a N (nejedlé), což jim pomohlo rychle rozlišit mezi jedlými a nejedlými druhy hub. Tato aktivita umožnila žákům nejen trénovat své poznávací dovednosti, ale také rozvíjet týmovou práci a komunikaci v rámci skupiny.

Když byla poznávačka dokončena, mohli ji žáci použít pro procvičení rozpoznávání různých druhů hub a upevnění znalostí z hodin přírodopisu. Aktivita tak nabídla atraktivní alternativu klasickému učení z učebnice či prezentace.

Vytvořením interaktivní poznávačky na téma houby si žáci nejen prohloubili své znalosti o jednotlivých druzích, ale také si osvojili dovednosti potřebné pro úspěšnou spolupráci ve skupině. Tento způsob učení tak podporuje celkový rozvoj žáků a přispívá k lepšímu porozumění danému tématu.

Použité nástroje:

www.forms.office.com