Programujeme se Scratchem: Žáci objevují svět kódování.

Jedna z aplikací, ve které se žáci začínají učit programovat, je aplikace Scratch, která je určena především pro děti a mládež. Scratch nabízí jednoduché vizuální rozhraní, které umožňuje vytvářet digitální příběhy, hry a animace.

Tento programovací jazyk byl navržen, vyvinut a je spravován Nadací Scratch, neziskovou organizací. Jeho hlavním cílem je propagovat počítačové myšlení, dovednosti řešení problémů, tvořivé vyučování a učení se, sebevyjádření i spolupráci mezi žáky.

Scratch je dostupný zdarma ve více než 70 jazycích a stále zvyšuje svou popularitu mezi pedagogy po celém světě. Důvodem je jeho jednoduchost a přístupnost pro mladé uživatele bez ohledu na jejich úroveň znalostí v oblasti programování.

Naše škola se tak stala součástí tohoto globálního hnutí směřujícího k zlepšení digitální gramotnosti žáků a přípravě na svět, který je stále více závislý na technologiích.

V hodinách informatiky se žáci seznamují s principy programování prostřednictvím Scratche. Tento nástroj jim umožňuje snadno a rychle tvořit vlastní projekty, aniž by museli zvládat složité kódování. Díky tomu se mohou soustředit na rozvoj svých nápadů a zlepšování schopnosti řešit problémy.

Scratch také podporuje spolupráci mezi žáky, neboť jim umožňuje sdílet své projekty s ostatními uživateli a navzájem se inspirovat. V rámci školního projektu mohou tedy žáci pracovat společně na vytváření her, animací či interaktivních prezentací.

Zavedením Scratche do výuky programování si naše škola klade za cíl poskytnout žákům možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti informačních technologií a připravit je tak lépe na budoucnost v digitálním světě.

Ukázka žákovských prací: Scratch 3.kapitola – Ornamenty

Použité nástroje:

https://scratch.mit.edu/

https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly