Žáci 8.B prováděli v rámci chemie pokusy. Natočili krátká videa, ve kterých zkoumali kyselost a zásaditost potravin.

Poté v informatice videa sestříhali a pomocí nástroje Canva vytvořili poutavé video na toto téma. Navíc také video doplnili svými vlastními komentáři, které natočili a následně implementovali do videa.

Postup:  

  • žáci pracovali ve skupinkách 
  • zkoumali vlastnosti látek, konkrétně jak moc jsou kyselé 
  • žáci si vybrali 3 až 4 látky, u kterých zkoumaly jejich kyselost, položili si badatelskou otázku (například, zda je kyselejší ocet nebo roztok vitaminu C), stanovili hypotézu 
  • poté pomocí pH papírku dokazovali kyselost látek, papírky srovnávali s pH stupnicí
  • celý proces natáčeli pro vytvoření závěrečného videa

Použité nástroje:

www.canva.com

www.voice-recorder.io/cs 

Telefon nebo tablet na nahrávání

Vex 123