Žáci 6. třídy vytvořili podpůrný materiál pro práci s roboty VEX 123, čímž obohatili výuku a připravili zajímavý program pro Den dětí.

Inovativní kolo s obrázky

Žáci si uvědomili, že robotika může být spojena s dalšími oblastmi vzdělání, jako je poznávání různých témat prostřednictvím vizuálních obrázků. Proto vytvořili kolo s obrázky na různá témata, která si sami určili – značky aut, zelenina, princezny nebo zvířata. Takovýto materiál pomáhá dětem lépe si zapamatovat dané pojmy a rozšiřuje jejich znalosti o svět kolem nich.

Náhodné otáčení robota

Aby učení bylo zábavné a interaktivní, žáci navrhli program pro robota VEX 123, který se náhodně otáčí. Cílem hry je, aby žák poznal obrázek či téma, na které se robot otočil. Pokud úspěšně uhodne, získává bod a následně hraje jeho spolužák. Tento způsob učení motivuje děti ke spolupráci a soutěživosti, zároveň rozvíjí jejich paměť a pozorovací schopnosti.

Den dětí s roboty VEX 123

Výsledkem celého projektu je originální program pro Den dětí, kde si budou moci děti různého věku vyzkoušet práci s roboty a zábavnou formou se učit novým věcem. Roboti VEX 123 tak přispívají ke kvalitnímu vzdělání a rozvoji dovedností nejmladších žáků.

Závěr

Robotika je skvělý prostředek pro rozvoj kreativity, logického myšlení a dalších dovedností u dětí. Projekt zaměřený na roboty VEX 123 ukazuje, jak lze spojit učení s hravostí a připravit zajímavý program pro Den dětí. Důležitou roli zde hrají i samotní žáci, kteří svou iniciativou přispívají k rozvoji vzdělávacích materiálů a podporují své mladší spolužáky v učení.

Program pro roboty VEX 123

domazci-zvirata-vex-8

Použité nástroje:

https://canva.com

https://code123.vex.com/