Žáci deváté třídy se pustili do netradičního projektu – vytvořili základ pro interaktivní učebnici chemie. Pod jejich rukama tak vznikla první verze knihy s názvem „Chemie do kapsy“. Tento vzdělávací nástroj se zaměřuje na oblast chemie, která bývá pro mnohé studenty úskalím – organickou chemii.

Mladí autoři se rozhodli využít moderní technologie a přístupy k výuce, aby tento často složitý obor přiblížili svým vrstevníkům. Interaktivní učebnice nabízí nejen texty a obrázky, ale také videa, která mají za cíl zvýšit zapojení a zájem studentů.

Projekt „Chemie do kapsy“ si lze představit jako souhrnnou platformu, která studentům umožní experimentovat, diskutovat a lépe porozumět organické chemii. Tento skvělý nápad ukazuje, jak mohou být moderní technologie efektivně využity v procesu vzdělávání.

Návrh Chemie do kapsy – ONLINE uživatele Zuzana Ježková

Použité nástroje:

www.canva.com

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-molecule/latest/build-a-molecule_en.html