Úvod do chemie je základním tématem, které studentům představuje látky a tělesa a jak se mění při různých skupenských změnách, jako je tání, tuhnutí, vypařování a kondenzace. Robot Bee-Bot je využit k vizualizaci a interaktivnímu pochopení těchto konceptů, kdy se robot pohybuje na předem vytvořené cestě, která reprezentuje různé skupenské stavy a jejich změny. Tento interaktivní způsob učení pomáhá studentům lépe pochopit, jak látky procházejí skupenskými změnami a jak tyto změny ovlivňují jejich vlastnosti. Kromě toho, použití robota Bee-Bot také podporuje rozvoj dovedností v oblasti programování a problémového myšlení, což je další přínos pro studenty studující chemii.

Cílem bylo zopakování důležitých pojmů z několika úvodních témat chemie. Žáci měli naprogramovat včelku, aby projela přes start do cíle a na každém políčku, kde byla otázka nebo tvrzení, zapsat správnou odpověď. Součástí byly i pracovní listy.

Použité nástroje:

Včelky Bee-bot