Využití robotů VEX 123 ve výuce přírodopisu přináší nový rozměr interaktivního a zábavného učení. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina obdržela prázdné kolo, které bylo rozděleno na sektory. Do každého sektoru žáci napsali otázku týkající se určeného tématu z přírodopisu. Pod kolo s otázkami umístili odpovědi.

Jakmile měli list s otázkami dokončen, naprogramovali si robota VEX 123 na náhodné otáčení kolem své osy. Poté si skupiny vyměnily listy s otázkami mezi sebou a nechaly robota rozhodnout o výběru otázky prostřednictvím náhodného otáčení.

Tato metoda využívající roboty VEX 123 umožňuje žákům aktivně zapojit se do učebního procesu, rozvíjet svou kreativitu a spolupráci ve skupinách. Navíc poskytuje alternativní způsob procvičování látky z přírodopisu, který je pro žáky atraktivní a motivující. Takto inovativní přístupy ve výuce podporují celkový rozvoj žáků a přispívají k lepším výsledkům ve zkoumání světa přírody.

Program pro robota:

Použité nástroje:

VEX 123

https://code123.vex.com/