Šikana je závažným problémem, který zasahuje mnoho škol po celém světě a má hluboké dopady na psychické zdraví žáků. Proto se někteří žáci rozhodli do hodiny občanské výchovy zrealizovat důležitý projekt – natáčení videí na prevenci šikany. Cílem těchto krátkých klipů je nejen upozornit na škodlivost šikanování, ale také poskytnout praktické rady, jak se mohou žáci zachovat, pokud se stanou jejími oběťmi. Video zdůrazňují důležitost komunikace a otevřenosti o situaci s důvěryhodnými dospělými, ať už jsou to rodiče, učitelé nebo školní poradci. Tato iniciativa je silným připomenutím, že šikana je neakceptovatelná a že každý má právo na bezpečné a respektující prostředí ve škole.

Je významné zmínit, že toto video bylo natočeno přes platformu TikTok, která je u mladých lidí velmi oblíbená. Tento sociální nástroj může být využit i k pozitivním účelům, jako je šíření osvěty o problematice šikany. Použití TikToku k těmto účelům představuje inovativní a efektivní způsob, jak dosáhnout velkého počtu mladých lidí a zvýšit jejich povědomí o tom, jak se postavit proti šikaně.

Použité nástroje:

mobil – aplikace TikTok

Prezi