Se žáky 8.A a 8.B jsme vytvořili sadu preventivních letáků na témata – Buď na netu v bezpečí. Žáci se zapojili do soutěže zaštiťované projektem Internetoví úžasňáci. Soutěž měla za cíl vytvořit vizuální naučný materiál, který by pomohl ostatním spolužákům lépe porozumět důležitým tématům souvisejícím s bezpečností a chováním na internetu.

Naše třídy si vybraly téma „Buď na netu v bezpečí“ a rozhodli jsme se vytvořit sadu preventivních letáků v online nástroji Canva. Letáky jsme poté vystavili v polytechnické učebně, aby si je mohli prohlédnout i žáci z dalších tříd.

Chtěli jsme upozornit na to, jak důležité je sdílet informace s rozumem a chránit svá tajemství. V letácích jsme se zaměřili také na to, jak vědomě utvářet svou digitální stopu a chránit své soukromí. V dnešní době totiž veškeré informace sdílené internetem mohou být snadno zneužity a mohou mít dlouhodobé negativní důsledky.

V rámci soutěže jsme se snažili upozornit na rizika pohybu na internetu a zdůraznit důležitost prevence. Výsledkem byla řada zajímavých diskusí mezi žáky, které nám pomohly porozumět problematice hlouběji a zodpovědněji.

Celý projekt byl pro nás velmi přínosný, neboť jsme si uvědomili, že bezpečnost na internetu je oblast, které bychom měli věnovat více pozornosti. Díky soutěži Internetových úžasňáků jsme se stali aktivnějšími členy školní komunity a začali spolupracovat s ostatními třídami na tomto důležitém tématu.

Chceme poděkovat organizátorům soutěže za možnost zapojení do projektu a tímto i přispět k osvětové činnosti ve škole. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak užitečného projektu a doufáme, že i ostatní žáci z dalších tříd ocení náš vklad a budou si více chránit své soukromí na internetu.

Použité nástroje:

www.canva.com

www.internetoviuzasnaci.org

www.o2chytraskola.cz

www.e-bezpeci.cz