Každý rok se naše škola účastní vzrušující a inspirativní akce zvané Bobřík informatiky. Tato soutěž je určena pro žáky se zájmem o svět technologií a nabízí jim možnost porovnat své digitální dovednosti s ostatními stejně starými žáky z celé republiky.

Co je Bobřík informatiky?

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství, která si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s informatickými otázkami a problémy. Soutěž ukazuje, že informatika není jen ovládání počítače, ale také o informatickém myšlení, algoritmizaci, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Jak soutěž probíhá?

Soutěžící se mohou zapojit do pěti věkových kategorií od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Během soutěže vyplňují online test na počítači ve školní počítačové učebně. Test obsahuje otázky z různých oblasti informatiky a úkoly, při kterých soutěžící vybírají správné odpovědi nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Jak se škola může přihlásit?

Pokud má vaše škola zájem účastnit se soutěže Bobřík informatiky, naleznete veškeré informace a pokyny k přihlášení v menu O soutěži / Jak přihlásit školu do soutěže na oficiálním webu akce.

Oficiální stránka:

https://www.ibobr.cz/

Chceš trénovat na další rok? Klikni zde!