Žáci 9. třídy se pustili do projektu, který spojuje historii, technologii a umělecké schopnosti – modelování hradu v 3D programu Tinkercad. Výsledky jsou fascinující a ukazují, že i mladí lidé dokáží vytvořit něco opravdu úžasného.

Tinkercad je online nástroj pro 3D modelování, který je velmi přístupný i pro začátečníky. Nabízí jednoduché ovládání a intuitivní prostředí, ve kterém mohou žáci snadno experimentovat s tvorbou různých objektů. Hlavním cílem tohoto projektu bylo naučit žáky základy 3D modelování a motivovat je k tomu, aby se více zajímali o historii hradů a architekturu.

Žáci začali tvořit jednotlivé části svých hradů – věže, brány, opevnění a další detaily. Výsledkem jejich úsilí jsou originální a detailní modely. Tyto modely je možné stáhnout ve formátu STL (stereolitografie), což je standardní formát. Díky tomu mohou žáci svá díla nejen prezentovat na internetu, ale také je vytisknout na 3D tiskárně a mít tak fyzický model svého hradu.

V budoucnu bychom rádi rozšířili tento projekt o další aktivity spojené s 3D modelováním a historií. Možná bychom mohli navštívit některý z hradů, který si žáci vybrali jako inspiraci pro svůj model, a porovnat jejich digitální verzi s reálným hradem. Také bychom mohli uspořádat výstavu těchto modelů, aby se i ostatní žáci a návštěvníci školy mohli podívat na úžasná díla našich talentovaných studentů.

Použité nástroje:

www.tinkercad.com

Plickers

Prezi