V hodině informatiky se žáci zaměřili na práci s vektorovou grafikou, která je důležitým nástrojem pro tvorbu digitálních obrazů. V rámci tohoto projektu si žáci vybrali za úkol vytvořit vlajku Evropské unie, horkovzdušný balon a vlajku USA.

Zoner Calisto je intuitivní program, který umožňuje snadno pracovat s vektorovou grafikou. Žáci se nejprve seznámili s hlavními funkcemi programu a poté začali pracovat na svých projektech.

Při tvorbě vlajky Evropské unie se žáci soustředili na přesné umístění 12 hvězd symbolizujících jednotu evropských zemí. Hvězdy musely mít správnou velikost, tvar a barvu, aby byl celkový dojem co nejvěrnější skutečné vlajce EU.

Horkovzdušný balon byl dalším projektem, který žákům pomohl lépe pochopit principy práce s vrstvami a barevnými přechody. Pro tento úkol si žáci zvolili různé barvy a vzory pro plášť balonu, aby vytvořili realistický a atraktivní vzhled.

Vlajka USA byla nejnáročnějším projektem, protože žáci museli precizně umístit 50 hvězd a 13 pruhů symbolizujících americké státy a původní kolonie. V tomto případě se žákům hodila možnost kopírování a vkládání objektů, což jim usnadnilo práci s opakujícími se prvky.

Během projektu si žáci osvojili základní dovednosti práce s vektorovou grafikou, jako je změna velikosti, tvaru a barvy objektů či práce s vrstvami. Také se naučili používat nástroje pro kreslení čar, křivek a tvarů, které jsou důležité pro tvorbu komplexních obrazových prvků.

Celkově představoval tento projekt pro žáky zajímavou a praktickou cestu ke zlepšení jejich dovedností v oblasti digitálního designu. Zkušenosti z této hodiny informatiky jim pomohou nejen ve školních projektech, ale také při dalším rozvoji jejich kreativitě v digitálním prostředí.

Použité nástroje:

Zoner Calisto

Metodika: