Plickers je inovativní výuková metoda, která umožňuje žákům tvořit otázky pro své spolužáky a následně se zapojit do zábavné hry. Tento interaktivní přístup ke vzdělávání podporuje zapojení žáků a rozvíjí jejich kreativitu a komunikační dovednosti. Během hry odpovídají žáci na otázky vybráním možnosti a, b, c nebo d prostřednictvím QR kódu, který otáčejí tak, aby směrem nahoru ukazovala jejich vybraná odpověď.

Učitel pak pomocí chytrého telefonu nebo tabletu snímá QR kódy žáků a systém Plickers automaticky vyhodnocuje správnost odpovědí. Každý žák má svůj unikátní QR kód, díky němuž aplikace rozpozná jednotlivé žáky. Tato metoda poskytuje okamžitou zpětnou vazbu jak pro učitele, tak i pro žáky. Díky technologii Plickers mohou žáci odpovídat na otázky svých spolužáků bez obav ze špatného hodnocení či ostychu. Hra s Plickers tak nabízí nejen zábavu, ale i efektivní způsob učení ve třídě.

Použité nástroje:

www.plickers.com