V hodině matematiky jsme se seznamovali se čtvercovou sítí. Protože děti tato aktivita velmi bavila, vyzkoušeli jsme si kódování barev.

Práce s rastrovými obrázky rozvíjí schopnost strukturovaného myšlení. Žáci si kódují a dekódují jednoduché obrázky pomocí mřížky. První aktivitou jsou barevné diktáty. Žáci pracují s mřížkou, kterou si z těchto stránek můžete stáhnout a vytisknout. Učitel diktuje barvy v jednotlivých mřížkách, po jednotlivých řádcích, z levého okraje k pravému. Postupujeme po 1 mřížce, pouze v případě, kdy je celý řádek stejné barvy, diktujeme jej najednou. Žáci podle diktátu jednotlivé mřížky vybarvují.

V dalším kroku barvy zakódujeme (1= červená atd.) a diktujeme v zakódované podobě. Podrobné návody naleznete na jednotlivých pracovních listech.

Kromě pracovních listů můžeme s rastrovými obrázky pracovat pomocí dětských mozaikových skládaček (dřevěné nebo plastové podložky pro umísťování mozaikových kamínků).

Zdroj:

https://www.informatikaprozs.cz/kodovani-rastroveho-obrazku