KÓD = soubor pravidel pro přenos informací – znaková sada 

Kódy mohou být písmena, číslice, značky, obrázky, smajlíci, značky, Braillovo písmo, symboly na oblečení, písmo atd.

Vlastnosti kódu: 

  1. Jednoduchost – rychlost zápisu 
  2. Stručnost – nezabírá moc paměti 
  3. Vhodnost pro přenos  

Kódování – záznam kódu dle známých pravidel (psaní slov dle abecedy) 

Dekódování – zpětné získávání zprávy z kódu 

Šifrování (skryté kódování) – kódování informace dle pozměněného (tajného) klíče. 

Binární kód je v informatice způsob uložení informace v počítači definovaný jako konečný počet bitů, z nichž každý může nabývat právě jednu ze dvou hodnot (obvykle označených 0 nebo 1)

Příklad: 0001=1, 0010=2, 0011=3, 0100=4, 0101=5, 0110=6, 0111=7, 1000=8

Doporučené zdroje:

  1. https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-binarni-cisla
  2. http://www.rikovsky.cz/programy/binarni.htm
  3. https://docplayer.cz/79292-Binarni-kodovani-poznamky-pro-ucitele.html
  4. https://www.zstgmivancice.cz/zaci/vzdelavani/e-vyuka/informatika/informatika-6-9-roc-/5-binarni-cisla-opakovani-test-.html
  5. https://www.imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-zakladni-skolyyou