Myšlenkové mapy představují efektivní a kreativní nástroj pro zpracování a organizaci informací. V hodinách přírodopisu jsme s žáky využili online nástroj Canva, který umožňuje snadno tvořit vizuálně atraktivní myšlenkové mapy. Během tvorby se žáci učili třídit pojmy, ujasňovali si nejdůležitější charakteristiky jednotlivých témat a rozvíjeli své analytické a kritické myšlení.

Vytvořením myšlenkových map si žáci lépe osvojili látku z přírodopisu, neboť vizuální zpracování informací usnadňuje zapamatování a porozumění souvislostem mezi jednotlivými pojmy. Navíc tento způsob práce podporuje kreativitu a motivaci žáků ke studiu.

Po dokončení myšlenkových map jsme je vystavili na chodbě školy, což umožnilo prezentovat výsledky práce ostatním spolužákům i pedagogům. Tato forma sdílení znalostí podporuje vzájemné učení a inspiraci mezi žáky, čímž dochází k celkovému zlepšení výuky a porozumění danému předmětu.

Použité nástroje:

www.canva.com