Žáci se v hodině informatiky seznámili s inovativním programem Paint with music, který slouží k propojení výtvarného umění a hudby. Tento jedinečný nástroj byl vyvinut ve spolupráci s Google Arts and Culture. Paint with music nabízí možnost vytvářet originální malby, které jsou zároveň spojeny s různými hudebními nástroji a zvuky.

Žáci si nejprve prohlédli ukázky toho, co lze pomocí tohoto programu dokázat, aby získali inspiraci pro své vlastní tvůrčí dílo. Poté se pustili do práce a začali postupně malovat různé obrazce a motivy na virtuálním plátně pomocí myši nebo dotykem na tabletu. Každý tah štětcem byl doprovázen tónem nebo melodií hranou vybraným hudebním nástrojem, což dodalo jejich malbám nový rozměr.

Během práce na svých malbách si žáci uvědomili, že kombinace hudby a výtvarného umění může být velmi inspirující a zábavná. Někteří žáci se rozhodli experimentovat s různými styly malby, například abstraktním nebo impresionistickým, aby dosáhli zajímavých hudebních efektů.

V průběhu hodiny bylo na žácích vidět, jak se postupně stávají jistějšími ve svém vyjadřování a odvážejí se zkoušet nové techniky i nástroje. Po dokončení svých děl mohli žáci přehrát celou „hudební“ malbu od začátku do konce, což jim umožnilo posoudit harmonii mezi obrazem a zvukem. Následovala prezentace výsledků, při které se žákům naskytla příležitost ukázat své dílo ostatním spolužákům a diskutovat o tom, jak hudba ovlivnila jejich tvorbu.

Tato zkušenost s programem Paint with music byla pro mnohé žáky inspirujícím a poučným zážitkem, který rozšířil jejich vnímání umění.

Použité nástroje:

Paint with music

Win + G = nahrávání obrazovky

Canva – tvorba videa