Bezpečný start v chemii: Osmáci se seznamují s piktogramy

V prvních hodinách chemie se osmáci naší školy nejprve seznámili s důležitými pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami. Avšak místo tradičních prezentací a nudných výkladů zvolil učitel netradiční přístup. Žáci byli povzbuzeni k tomu, aby své znalosti předali ostatním spolužákům formou […]

Chemie do kapsy

Žáci deváté třídy se pustili do netradičního projektu – vytvořili základ pro interaktivní učebnici chemie. Pod jejich rukama tak vznikla první verze knihy s názvem „Chemie do kapsy“. Tento vzdělávací nástroj se zaměřuje na oblast chemie, která bývá pro mnohé studenty úskalím – organickou chemii. […]

Významné kyseliny

Pomocí QR kódů žáci hledali odpovědi na zadané otázky, doplňovali text. Cílem bylo zlepšit jejich orientaci v psaném textu, dokázat vybrat z textu zásadní informace. QR kódy mohou poskytnout rychlý přístup k online studijním materiálům, jako jsou videa, webové stránky, audio nahrávky nebo interaktivní kvízy. […]

Úvod do chemie – látky, tělesa, skupenské změny

Úvod do chemie je základním tématem, které studentům představuje látky a tělesa a jak se mění při různých skupenských změnách, jako je tání, tuhnutí, vypařování a kondenzace. Robot Bee-Bot je využit k vizualizaci a interaktivnímu pochopení těchto konceptů, kdy se robot pohybuje na předem vytvořené […]

Iontové sloučeniny a jejich vlastnosti

Žáci pracovali v hodině chemie se sadou Pasco. Cílem bylo zjistit, zda roztoky a taveniny iontových sloučenin vedou elektrický proud, zatímco v pevném skupenství proud nevedou. Využili jsme chlorid sodný a zjistili jsme, že naměřená hodnota napětí závisí také na tom, z jakého materiálu jsou […]

Kyselé deště a jejich vliv na životní prostředí

Kyselé deště jsou výsledkem emisí průmyslových plynů, jako je síranový a dusičnanový oxid, které se vážou s vodní párou v atmosféře a vytvářejí kyseliny. Tyto kyseliny pak spadají na zemský povrch v podobě deště, sněhu nebo mlhy, což má škodlivý vliv na životní prostředí. Kyselé […]

Propojení informatiky a chemie

Žáci 8.B prováděli v rámci chemie pokusy. Natočili krátká videa, ve kterých zkoumali kyselost a zásaditost potravin. Poté v informatice videa sestříhali a pomocí nástroje Canva vytvořili poutavé video na toto téma. Navíc také video doplnili svými vlastními komentáři, které natočili a následně implementovali do […]

Digitální mikroskop

Digitální mikroskopy jsou inovativní nástroje, které umožňují žákům detailně prozkoumat různé vzorky na molekulární úrovni. Výhodou těchto přístrojů je jejich schopnost snadno se připojit k tabletu či jinému zařízení pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. Tím pádem žáci mohou okamžitě sledovat obraz na velkém displeji tabletu, což […]