Pomocí QR kódů žáci hledali odpovědi na zadané otázky, doplňovali text. Cílem bylo zlepšit jejich orientaci v psaném textu, dokázat vybrat z textu zásadní informace.

QR kódy mohou poskytnout rychlý přístup k online studijním materiálům, jako jsou videa, webové stránky, audio nahrávky nebo interaktivní kvízy. Díky použití QR kódů ve výuce mohou studenti prohloubit své pochopení látky tím, že se dostanou k doplňkovým zdrojům mimo učebnice. Učitelé mohou integrací QR kódů do svých lekcí vytvořit interaktivní a angažované výukové prostředí, které může zvýšit zapojení studentů. QR kódy mohou být také použity pro účely hodnocení, kdy studenti skenují kód, aby se dostali k online testu nebo dotazníku. Vázaný na specifickou polohu, QR kód může být součástí výukových her nebo pokladových honů, kde studenti skenují kódy pro další pokyny nebo informace.

Příklady generátorů QR kódů:

https://www.qr-code-generator.com/
https://me-qr.com/
https://qrgenerator.cz/