Žáci pracovali v hodině chemie se sadou Pasco. Cílem bylo zjistit, zda roztoky a taveniny iontových sloučenin vedou elektrický proud, zatímco v pevném skupenství proud nevedou. Využili jsme chlorid sodný a zjistili jsme, že naměřená hodnota napětí závisí také na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny elektrody.

PASCO

Pasco sada je užitečný nástroj pro hodiny chemie, protože umožňuje studentům provádět řadu experimentů a pozorovat chemické reakce naživo. Sada obsahuje různé přístroje, které mohou měřit tlak, teplotu, pH, elektrickou vodivost a další chemické vlastnosti, což studentům pomáhá lépe porozumět těmto konceptům. Učitelé mohou využít Pasco sadu k výuce složitějších témat, jako je kinetika chemických reakcí, roztoky a jejich koncentrace nebo termochemie, protože sada umožňuje vizualizovat a kvantifikovat chemické procesy. Pasco sada také podporuje praktické učení a rozvíjí dovednosti studentů v oblasti vědeckého výzkumu a experimentování, což je klíčové pro jejich další studium chemie a jiných vědních oborů.