Kyselé deště jsou výsledkem emisí průmyslových plynů, jako je síranový a dusičnanový oxid, které se vážou s vodní párou v atmosféře a vytvářejí kyseliny. Tyto kyseliny pak spadají na zemský povrch v podobě deště, sněhu nebo mlhy, což má škodlivý vliv na životní prostředí. Kyselé deště mohou způsobit vážné poškození lesů a rostlin, protože kyselina v půdě brání rostlinám vstřebávat živiny. Také mohou poškodit vodní ekosystémy, protože nadměrná kyselost vody může být škodlivá pro mnohé druhy vodních organizmů. Kyselé deště také způsobují korozivní poškození budov, soch a památek, což vede k jejich předčasnému stárnutí a rozpadu. Kyselé deště také přispívají ke globálnímu oteplování, protože oxidy dusíku a síry, které je způsobují, jsou silnými skleníkovými plyny. Proto je důležité usilovat o snížení emisí průmyslových plynů a přijímat opatření k ochraně životního prostředí před dalšími škodami způsobenými kyselými dešti.

Cílem hodiny bylo zjistit, jak oxid siřičitý, který vzniká zejména při spalování hnědého uhlí, ovlivňuje životní prostředí. Nejdříve jsme změřili pH vody, následně jsme do sklenice s vodou umístili mech a na víčko jsme nalepili sirný knot, zapálil jsme síru a sklenici uzavřeli. pH vody se poté výrazně snížilo a mech zešedl. Pokus jsme si natáčeli a pokoušeli ho okomentovat.

Použité nástroje:

Pasco

Mobilní telefon