Vánoční přání

Žáci 9.A si před Vánoci zahráli na střihače, režiséry i grafiky a vytvořili krásná videa s přáním všeho dobrého do nového roku! Použité nástroje: Canva

Malování hudbou

Žáci se v hodině informatiky seznámili s inovativním programem Paint with music, který slouží k propojení výtvarného umění a hudby. Tento jedinečný nástroj byl vyvinut ve spolupráci s Google Arts and Culture. Paint with music nabízí možnost vytvářet originální malby, které jsou zároveň spojeny s […]

Vex 123

Žáci 6. třídy vytvořili podpůrný materiál pro práci s roboty VEX 123, čímž obohatili výuku a připravili zajímavý program pro Den dětí. Inovativní kolo s obrázky Žáci si uvědomili, že robotika může být spojena s dalšími oblastmi vzdělání, jako je poznávání různých témat prostřednictvím vizuálních […]

Prezi

V dnešní době je stále důležitější, aby žáci rozuměli různým povoláním a měli přehled o možnostech, které se jim nabízejí pro budoucí kariéru. V hodinách informatiky a světa práce mají žáci příležitost nejen získat potřebné informace o různých profesích, ale také si vyzkoušet tvorbu prezentací […]

Zoner Calisto

V hodině informatiky se žáci zaměřili na práci s vektorovou grafikou, která je důležitým nástrojem pro tvorbu digitálních obrazů. V rámci tohoto projektu si žáci vybrali za úkol vytvořit vlajku Evropské unie, horkovzdušný balon a vlajku USA. Zoner Calisto je intuitivní program, který umožňuje snadno […]

Propojení informatiky a chemie

Žáci 8.B prováděli v rámci chemie pokusy. Natočili krátká videa, ve kterých zkoumali kyselost a zásaditost potravin. Poté v informatice videa sestříhali a pomocí nástroje Canva vytvořili poutavé video na toto téma. Navíc také video doplnili svými vlastními komentáři, které natočili a následně implementovali do […]

Scratch – čísla a písmena

Žáci šesté třídy se postupně seznamují s programováním. Nyní jsme se zaměřili na program Scratch, který postupně objevujeme. Scratch je interaktivní programovací platforma, která umožňuje dětem a začínajícím programátorům snadno vytvářet vlastní projekty. Je ideálním nástrojem pro zábavné učení základů programování a rozvoj kreativity. Naši […]

Soutěžíme s Internetovými úžasňáky

Se žáky 8.A a 8.B jsme vytvořili sadu preventivních letáků na témata – Buď na netu v bezpečí. Žáci se zapojili do soutěže zaštiťované projektem Internetoví úžasňáci. Soutěž měla za cíl vytvořit vizuální naučný materiál, který by pomohl ostatním spolužákům lépe porozumět důležitým tématům souvisejícím […]

Mapování dřevin na školní zahradě

Žáci sedmých tříd naší školy se celý rok ponořili do světa stromů a přírody, kterou mohou najít hned za zdmi našeho vzdělávacího zařízení. Své objevy a zkušenosti se rozhodli sdílet s ostatními formou virtuální prohlídky školní zahrady. Projekt začal mapováním jednotlivých stromů na pozemku školy. […]