Určická Zoo: Když se technika a kreativita setkávají

URČICKÁ ZOO ZDE V 8. třídě naší školy nedávno vznikla zajímavá digitální iniciativa, která spojila vášeň pro grafiku a lásku ke zvířatům. Žáci této třídy se pustili do vytváření webové stránky nazvané „Určická Zoo“. Každý žák si vybral svého oblíbeného savce, napsal pro něj básničku […]

Fotosyntéza v pohybu: Jak jsme tvořili Gif ve škole

V naší třídě nedávno proběhl projekt, který spojil uměleckou kreativitu s vědeckým poznáním. Žáci se pustili do výzkumu a vytváření Gif animací na téma fotosyntéza. Celý proces byl nejen edukativní, ale také nesmírně zábavný. Krok 1: Příprava a náčrtky Než jsme začali pracovat s počítačem, […]

Prezi – plakátky

Prezi.com je inovativní nástroj pro tvorbu prezentací, který umožňuje dynamický a interaktivní způsob výuky učiva. Žáci 8. třídy měli nedávno za úkol vytváření plakátků na téma živočichové – konkrétně savci. Prezi.com poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní, s jehož pomocí mohou žáci snadno vybrat šablony a obrázky […]

Členovci – PowerPoint a Learningapps

Žáci šesté třídy se pustili do vzájemné výuky členovců trochu netradičním způsobem. Vytvářeli Powerpointové prezentace o různých tématech týkajících se členovců. Ale to není vše, své prezentace obohatili o QR kód, který odkazoval na další výukovou aktivitu na dané téma. Tuto aktivitu vytvářeli v aplikaci […]

Robotické člověče nezlob se

Žáci ze 7.A se pustili do originálního projektu, který kombinuje výuku s hrou a technologií. Vytvořili seznam 32 otázek na téma ryby, obojživelníci a plazi, které následně začlenili do oblíbené hry „Člověče, nezlob se“. Tato netradiční verze hry však nezahrnovala klasické figurky – místo toho […]

Využití VEX 123 v hodinách přírodopisu

Využití robotů VEX 123 ve výuce přírodopisu přináší nový rozměr interaktivního a zábavného učení. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina obdržela prázdné kolo, které bylo rozděleno na sektory. Do každého sektoru žáci napsali otázku týkající se určeného tématu z přírodopisu. Pod kolo s […]

Měkkýši

Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma měkkýši. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednoho či více měkkýšů a […]

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy představují efektivní a kreativní nástroj pro zpracování a organizaci informací. V hodinách přírodopisu jsme s žáky využili online nástroj Canva, který umožňuje snadno tvořit vizuálně atraktivní myšlenkové mapy. Během tvorby se žáci učili třídit pojmy, ujasňovali si nejdůležitější charakteristiky jednotlivých témat a rozvíjeli […]

Forms jako poznávačka

Ve výuce přírodopisu se žáci společnými silami pustili do tvorby interaktivní poznávačky na téma houby. Využili k tomu sdílený prostor v aplikaci MS Forms, aby mohli spolupracovat na jednom projektu i přes fyzickou vzdálenost. Každý žák měl za úkol vybrat jednu či více hub a […]

Plickers

Plickers je inovativní výuková metoda, která umožňuje žákům tvořit otázky pro své spolužáky a následně se zapojit do zábavné hry. Tento interaktivní přístup ke vzdělávání podporuje zapojení žáků a rozvíjí jejich kreativitu a komunikační dovednosti. Během hry odpovídají žáci na otázky vybráním možnosti a, b, […]