Bezpečný start v chemii: Osmáci se seznamují s piktogramy

V prvních hodinách chemie se osmáci naší školy nejprve seznámili s důležitými pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami. Avšak místo tradičních prezentací a nudných výkladů zvolil učitel netradiční přístup. Žáci byli povzbuzeni k tomu, aby své znalosti předali ostatním spolužákům formou […]

Určická Zoo: Když se technika a kreativita setkávají

URČICKÁ ZOO ZDE V 8. třídě naší školy nedávno vznikla zajímavá digitální iniciativa, která spojila vášeň pro grafiku a lásku ke zvířatům. Žáci této třídy se pustili do vytváření webové stránky nazvané „Určická Zoo“. Každý žák si vybral svého oblíbeného savce, napsal pro něj básničku […]

Prezi – plakátky

Prezi.com je inovativní nástroj pro tvorbu prezentací, který umožňuje dynamický a interaktivní způsob výuky učiva. Žáci 8. třídy měli nedávno za úkol vytváření plakátků na téma živočichové – konkrétně savci. Prezi.com poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní, s jehož pomocí mohou žáci snadno vybrat šablony a obrázky […]

Využití VEX 123 v hodinách přírodopisu

Využití robotů VEX 123 ve výuce přírodopisu přináší nový rozměr interaktivního a zábavného učení. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina obdržela prázdné kolo, které bylo rozděleno na sektory. Do každého sektoru žáci napsali otázku týkající se určeného tématu z přírodopisu. Pod kolo s […]

Významné kyseliny

Pomocí QR kódů žáci hledali odpovědi na zadané otázky, doplňovali text. Cílem bylo zlepšit jejich orientaci v psaném textu, dokázat vybrat z textu zásadní informace. QR kódy mohou poskytnout rychlý přístup k online studijním materiálům, jako jsou videa, webové stránky, audio nahrávky nebo interaktivní kvízy. […]

Úvod do chemie – látky, tělesa, skupenské změny

Úvod do chemie je základním tématem, které studentům představuje látky a tělesa a jak se mění při různých skupenských změnách, jako je tání, tuhnutí, vypařování a kondenzace. Robot Bee-Bot je využit k vizualizaci a interaktivnímu pochopení těchto konceptů, kdy se robot pohybuje na předem vytvořené […]

Iontové sloučeniny a jejich vlastnosti

Žáci pracovali v hodině chemie se sadou Pasco. Cílem bylo zjistit, zda roztoky a taveniny iontových sloučenin vedou elektrický proud, zatímco v pevném skupenství proud nevedou. Využili jsme chlorid sodný a zjistili jsme, že naměřená hodnota napětí závisí také na tom, z jakého materiálu jsou […]

Kyselé deště a jejich vliv na životní prostředí

Kyselé deště jsou výsledkem emisí průmyslových plynů, jako je síranový a dusičnanový oxid, které se vážou s vodní párou v atmosféře a vytvářejí kyseliny. Tyto kyseliny pak spadají na zemský povrch v podobě deště, sněhu nebo mlhy, což má škodlivý vliv na životní prostředí. Kyselé […]

Malování hudbou

Žáci se v hodině informatiky seznámili s inovativním programem Paint with music, který slouží k propojení výtvarného umění a hudby. Tento jedinečný nástroj byl vyvinut ve spolupráci s Google Arts and Culture. Paint with music nabízí možnost vytvářet originální malby, které jsou zároveň spojeny s […]

Zoner Calisto

V hodině informatiky se žáci zaměřili na práci s vektorovou grafikou, která je důležitým nástrojem pro tvorbu digitálních obrazů. V rámci tohoto projektu si žáci vybrali za úkol vytvořit vlajku Evropské unie, horkovzdušný balon a vlajku USA. Zoner Calisto je intuitivní program, který umožňuje snadno […]