Zábavná angličtina

V hodinách anglického jazyka ve 4. třídě byla pravidelně využívána aplikace KAHOOT. Až neuvěřitelným způsobem se vždy žáci rozzářili a poctivě se drtili nová slovíčka, gramatické vazby a další učivo s elánem. Další hojně využívaná aplikace nesla prvek náhody při komunikaci mezi žáky v cizím jazyce. V aplikaci Wheelofnames […]

Velikonoční šifrovačka

Šifrovací výzva pro žáky prvního stupně: Sedmáci připravili tajemství k luštění. V rámci informatiky žáci sedmých tříd přichystali pro své mladší spolužáky z prvního stupně sadu šifer. Tito nadšení mladí kodéři vytvořili sadu šifer, jež měly být postupně rozluštěny během celého předvelikonočního týdne. Šifry byly […]

Bobřík informatiky

Každý rok se naše škola účastní vzrušující a inspirativní akce zvané Bobřík informatiky. Tato soutěž je určena pro žáky se zájmem o svět technologií a nabízí jim možnost porovnat své digitální dovednosti s ostatními stejně starými žáky z celé republiky. Co je Bobřík informatiky? Bobřík […]

Kódování barev

V hodině matematiky jsme se seznamovali se čtvercovou sítí. Protože děti tato aktivita velmi bavila, vyzkoušeli jsme si kódování barev. Práce s rastrovými obrázky rozvíjí schopnost strukturovaného myšlení. Žáci si kódují a dekódují jednoduché obrázky pomocí mřížky. První aktivitou jsou barevné diktáty. Žáci pracují s mřížkou, […]

Připravujeme pro Vás první inspirativní projekt

V dnešní době, kdy se digitální technologie stávají nedílnou součástí našeho každodenního života, je nezbytné začít s digitalizací již od útlého věku. Proto jsme se rozhodli představit Vám první inspirativní projekt zaměřený na prezentaci digitální tvorby žáků ze základní školy. Naše cesta začíná právě teď […]