V hodinách anglického jazyka ve 4. třídě byla pravidelně využívána aplikace KAHOOT. Až neuvěřitelným způsobem se vždy žáci rozzářili a poctivě se drtili nová slovíčka, gramatické vazby a další učivo s elánem.

Další hojně využívaná aplikace nesla prvek náhody při komunikaci mezi žáky v cizím jazyce. V aplikaci Wheelofnames prostřednictvím kola štěstí si žáci vzájemně pokládali otázky a upevňovali gramatické vazby.

Např.

What do you do on Saturday?

I read a book.

Výhodou uvedených aplikací je, že jsou v základní verzi zdarma, mohou se používat na zařízeních připojených k internetu (počítač, tablet, mobilní telefon, interaktivní tabule). Aplikace jsou jednoduché a hravé, zkrátka ideální prostředek k využívání ICT ve výuce😊.

Informační myšlení jsme také procvičovali formou krokování s robotickou pomůckou Bee – bot, žáci měli dle zadání naprogramovat cestu ke správné odpovědi. Úkol se jim dařil vyřešit prostřednictvím zadání jednoduchých příkazů (tlačítek) pro pohyb na robotické včele (např. pokyn s uvedeným časem: It´s half past seven, žáci na základě vhodně zvolených pokynů najdou cestu k odpovídajícímu časovému symbolu). Tímto způsobem měli možnost průběžně procvičovat slovní zásobu a základní gramatické vazby.

Digitální kompetence a kreativitu se nám dařilo rozvíjet i pomocí tvorby jednoduchých vět na principu kódování.  Žáci s využitím tabulek a číselných kódů aktivně tvořili věty v anglickém jazyce.

 12345
AIlikesschoolHetheir
BlikeWebrotherMumShe
Courmusicdogmyand
Dclassflowersteacherdon´tdoesn ´t

1C/3D/2A/1C/3A/5C/2D.

Využité nástroje:

www.kahoot.com

www.wheelofnames.com