Stavebnice LEGO Mindstorms Education EV3 představuje základní výukovou soupravu obsahující 541 dílů, ve které děti najdou vše potřebné k modelování, programování a testování reálných robotických zařízení. Je optimalizována pro práci ve třídě. Základ soupravy tvoří inteligentní EV3 kostka, což je malý autonomní počítač, který dokáže řídit výstupy na základě analýzy dat ze vstupních čidel. Umožňuje Bluetooth a WiFi komunikaci s programováním k záznamu a zpracování dat. Kromě základní soupravy máme také ke každé stavebnici rozšiřující set, který žákům umožňuje tvořit komplexnější a komplikovanější modely. Stavebnice přirozenou cestou motivuje k intenzivnímu přemýšlení při hledání řešení problémů, modelování konstrukcí, testování a ověřování správnosti řešení. Při týmové práci dochází k rozvoji komunikačních dovedností, předávání zkušeností a získávání vědomostí.

Výuková aplikace LEGO® MINDSTORMS Education EV3 nabízí žákům jedinečnou příležitost k tomu, aby se setkali s programováním a dokonce si ho vyzkoušeli i v praxi. Programování je koncipováno jako blokově orientované.