Propojení MS Word a práce s daty, čtení diagramu a úpravou textu.

Je důležité, aby žáci uměli data získávat, ale také s nimi pracovat. Data můžeme evidovat i analyzovat a to nejen na papíře, ale také s pomocí běžného kancelářského balíku.

Postup:

  1. Žáci navrhnou, jaká data budou zaznamenávat – kolik lidí projde kolem domu, jaké mají výdaje za cestovné, kolik ptáků uvidí na školní zahradě, jaký je počet dívek a chlapců v jednotlivých třídách atp.
  2. Žáci navrhnout tabulku, ve které budou data správně a smysluplně seřazena.
  3. Následně proběhne sběr a evidence dat.
  4. Dále žáci data zaznamenávají, zpracují do diagramu nebo grafu a vyhodnotí.
  5. Nakonec prezentují své výsledky před třídou.

Procvičování – čtení z diagramu

Užitečné odkazy:

https://www.czso.cz/

https://umimeinformatiku.cz/book/cviceni-prace-s-daty-zaklady#parent-kc-186

https://pracesdaty.zcu.cz/

https://wordwall.net/cs-cz/community/pr%C3%A1ce-s-daty