Prevence šikany

Šikana je závažným problémem, který zasahuje mnoho škol po celém světě a má hluboké dopady na psychické zdraví žáků. Proto se někteří žáci rozhodli do hodiny občanské výchovy zrealizovat důležitý projekt – natáčení videí na prevenci šikany. Cílem těchto krátkých klipů je nejen upozornit na […]

Připravujeme pro Vás první inspirativní projekt

V dnešní době, kdy se digitální technologie stávají nedílnou součástí našeho každodenního života, je nezbytné začít s digitalizací již od útlého věku. Proto jsme se rozhodli představit Vám první inspirativní projekt zaměřený na prezentaci digitální tvorby žáků ze základní školy. Naše cesta začíná právě teď […]