Žáci se zapojili do tvorby kvízů na stránce Blooket.com, kde si vyzkoušeli své znalosti a kreativitu. Po dokončení práce na kvízech se třída sešla a společně si zahráli hry, které žáci sami vytvořili. Díky platformě Blooket.com mohli žáci prohloubit své vědomosti zábavnou formou a zároveň posilovat kolektivní ducha ve třídě. Žáci byli nadšeni z této interaktivní metody učení, která přináší nejen nové poznatky, ale také radost ze společného hraní a soutěžení.

Použité nástroje:

www.blooket.com