Zábavná angličtina

V hodinách anglického jazyka ve 4. třídě byla pravidelně využívána aplikace KAHOOT. Až neuvěřitelným způsobem se vždy žáci rozzářili a poctivě se drtili nová slovíčka, gramatické vazby a další učivo s elánem. Další hojně využívaná aplikace nesla prvek náhody při komunikaci mezi žáky v cizím jazyce. V aplikaci Wheelofnames […]